Overview

Job Purpose and Summary
Haemme nyt liiketoimintasuuntautunutta ja yhteistyöorientoitunutta Laatu- ja kehityspäällikköä vahvistamaan Canon Suomen korkeaa laatutasoa sekä edesauttamaan jatkuvan parantamisen ja kehittämisen toteutumista.

Työskentelylokaatiosi on Helsinki, mutta teet vahvaa yhteistyötä koko organisaation kanssa kaikissa toimipisteissämme.


What we give

Laatu-ja kehityspäällikkönä sinulla on merkittävä roolin toimintamme laadun ja tehokkuuden parantamisessa. Tehtäviisi kuuluu tiivis yhteistyö sisäisten sidosryhmiemme kanssa varmistaen, että johtamisjärjestelmämme ja toimintatapamme vastaavat asetettuja standardeja ja vaatimuksia. Olet vastuussa näiden järjestelmien toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä, samalla koordinoiden tarvittavia toimia jatkuvaan parantamiseen sisäisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi organisoit sekä sisäiset että ulkoiset auditoinnit varmistaaksesi, että prosessimme ja toimintamallimme täyttävät asettamamme laatuvaatimukset ja takaavat tehokkaan toiminnan.

What we ask

Menestyäksesi roolissa sinulta odotetaan tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kykenet projektinhallintaan, lisäksi osaat sekä kuvata että kehittää prosesseja. Hallitset palvelumuotoilun keinot toiminnan kehittämisessä ja osaat soveltaa niitä sujuvasti arkeen. Laatu- ja kehityspäällikkönä strateginen ajattelu ja suuret laajat asiakokonaisuudet ovat sinulle mieluisia ja helposti hallittavia osa-alueita.  Laaja-alainen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot ovat tärkeitä tehtävässä menestymiseksi. Lisäksi kokemus aiemmista projektihallintatyökaluista ja laatumenetelmistä katsotaan eduksi.

Tehokkaan ja sujuvan työskentelyn varmistamiseksi laatu- ja kehityspäälliköltä edellytetään sujuvaa MS Office ohjelmien käyttöä sekä nopeaa uusien ohjelmien ja sovellusten omaksumiskykyä.

Canonin työkieli on suomi ja edellytyksenä on kielen hallinta suullisesti ja kirjallisesti äidinkieltä vastaavalla tasolla. Roolissa tehdään yhteistyötä myös muiden maayhtiöiden ja Lontoon pääkonttorin kanssa, joten edellytämme myös sujuvaa kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa.

You will need

We need people who can achieve the exceptional by working collaboratively, who have the courage to risk new ways of doing things and the ability to see the world the way their customers see it. We’re looking for creative problem-solvers like you, someone who can ensure Canon stays ahead in an ever-changing world.

Further Information

Have we piqued your interest? We look forward to meeting you soon!

Before you apply -
Register now and turn on alerts for jobs like this!

By registering you agree to our terms and conditions.

No thanks, continue to apply